Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 23: Orde in het archief

Nationaal Archief Den Haag, Archief Graven van Holland 2139

Transcriptie

Maak een transcriptie van de eerste en tweede alinea, inclusief het hoofdje 'Primo Zeeland'

Editieregels

Kritisch-normaliserende editie

 1. De spelling wordt gehandhaafd. Maar:
  1. Afkortingen worden opgelost en weergegeven in cursief. Behalve:
   1. Voirs. (=voirscreven/voirseit)
   2. Muntwaarden (lb., sc. d. enzovoort)
  2. i-j en u-v-w worden genormaliseerd naar de moderne spelling.
  3. Hoofdletters en interpunctie worden genormaliseerd naar de moderne regels.
  4. Woordscheidingen en –aaneenschrijvingen worden genormaliseerd naar de moderne regels
 2. Bij verbeteringen (doorhalingen, invoegingen) in de tekst wordt de laatste tekst afgedrukt; uitleg in een voetnoot.
 3. Marginale aantekeningen worden in een voetnoot weergegeven.
 4. De regelindeling volgt in principe het origineel. Deze kan worden aangepast wanneer dat de leesbaarheid en het begrip van de tekst ten goede komt.
 5. Getallen in Romeinse cijfers kunnen worden gehandhaafd (in klein kapitaal, zonder punten) of weergegeven in Arabische cijfers. Wel consequent.
 6. Als de tekst onleesbaar is door een vlek of beschadiging, worden de weggevallen letters of woorden tussen [ ] geplaatst. Als tekstherstel niet mogelijk is worden punten [….] geplaatst.
Voeg teken in:
Over de online controle

De ingevoerde transcriptie wordt online vergeleken met de tekst die als referentietekst is ingevoerd. De tekst die goed is ingevoerd, is zichtbaar in het resultaatvak. Op plekken waar een ellipsis ('…') staat, ontbreekt nog iets, of had iets anders moeten staan. Het maakt daarbij niet uit of er nog hele regels ontbreken of slechts één teken.

Als Negeer interpunctie is aangevinkt, worden de teksten vergeleken na het verwijderen van de punten, komma's en andere leestekens.
Als Negeer verschil hoofdletters/kleine letters is aangevinkt, worden de teksten vergeleken na het omzetten van alle letters naar kleine letters.

Moderne hertaling

De tekst in dit vak wordt automatisch opgeslagen in het geheugen van de browser, zodat je zelf kunt controleren waar de verschillen zitten met de voorbeeldhertaling.