Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 23: Orde in het archief

Nationaal Archief Den Haag, Archief Graven van Holland 2139

Inleiding

Het leven van een archivaris is niet eenvoudig, zeker niet als deze in dienst is van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland. Hij beheert de belangrijkste rechtstitels van zijn meesters, die werden bewaard in de twee residenties Le Quesnoy en Den Haag. Hoe weet je dan welke oorkonde waar ligt? In 1378 stelde de Haagse klerk een overzicht samen van alle oorkonden in Henegouwen. Met een duidelijk verwijzingssysteem moet dit boekwerk het mogelijk maken alle oorkonden snel terug te vinden.

Fysieke beschrijving

Perkamenten register, geschreven in een gotische cursiva