Middeleeuwse Paleografie

Welkom bij de oefenmodule Middeleeuwse Paleografie. Hier kun je oefenen met het afschrijven en hertalen van originele Middelnederlandse teksten, die te vinden zijn in de Nederlandse en Belgische archieven. Er is een keuze gemaakt van heel verschillende teksten en brontypes, die allemaal een verrassend inkijkje bieden in de bonte wereld van de late middeleeuwen.

Je werkt met oorkonden, rekeningen en registers van hertogen, graven, edellieden en stadsbesturen uit de dertiende tot de zestiende eeuw.

Van iedere tekst is een dossier gemaakt met een uitgebreide inleiding en de afbeelding van een originele middeleeuwse tekst. Daar onder kun je een afschrift maken en een hertaling, die je zelf kunt controleren.