Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 23: Orde in het archief

Nationaal Archief Den Haag, Archief Graven van Holland 2139

Hertaling

Regest: 1378, ca. 1 oktober. Inleiding op een inventaris van de oorkonden van Holland en Zeeland die zich bevinden in het grafelijk archief van Le Quesnoy.

Dit zijn de oorkonden met betrekking tot Holland, Zeeland en het Land van Woerdendie zich bevonden in de tresorie van Le Quesnoy. Deze bevonden zich daar omstreeks Sint Bavodag (1 oktober) 1378. Men moet weten dat de oorkonden zich bevinden in verschillende kasten met daarop een in (Romeinse) letters uitgedrukt getal, bijvoorbeeld Een, Twee, III enzovoort. En de oorkonden zijn gemerkt met een cijfergetal: 1, 2, 3, 4 enzovoort. En men moet ook weten dat op de rug van iedere oorkonde het cijfer staat dat hierna voor iedere beschrijving staat, en zich bevindt in de kast die er in Romeinse cijfers wordt vermeld. Men moet er heel goed voor zorgen dat men de oorkonde op de juiste plaats teruglegt, anders gaat deze inventaris te gronde.

Ten eerste Zeeland

I.1. Hoe bisschop Otto het kapittel van Sint Pieter de grote en kleine tienden gaf, en de nieuwe gronden die aanspoelen van het gebied geheren Priesterzand. Gegeven in het jaar 1345.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.