Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 9: Broederschap in Brabant

Algemeen Rijksarchief Brussel, Handschriftenverzameling 730, f. 18r

Hertaling

Regest: 1415. De Brabantse prelaten, edelen en steden sluiten een onderling verbond ter ondersteuning van de minderjarige hertog Jan IV van Brabant.

In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, allen die deze brief zullen zien of horen lezen, A, B, C etc. gegroet in naam van God. Wij willen iedereen bekend maken dat wij, vanwege de grote trouw en vriendschap die wij altijd onderling in ons land hadden en die we in de toekomst willen voortzetten, en om alle toekomstige wrevel, geschillen en discussie af te wenden, en in het bijzonder vanwege de eer, het belang en het profijt van onze genadige heer hertog Jan, oudste zoon van onze lieve heer Anthonis, zaliger gedachten, wiens ziel God genadig moge zijn, en vanwege de eer, het belang en het profijt van het gemene land van Brabant, een akkoord hebben gesloten om eeuwig, ongescheiden en onaangetast samen te blijven in vriendschap, trouw en eendracht. De volgende punten en artikelen zullen wij vast en sterk houden, daartoe hebben wij ons tot in de eeuwigheid verplicht. Allereerst hebben we beloofd en beloven en bezweren wij bij de heiligen dat wij voortaan eeuwigdurend, eendrachtig, stabiel en onafscheidelijk bij elkaar blijven. En wanneer ons of het land of één van ons in de problemen komt om deze zaak of om een andere zaak die onze genadig heer of zijn land aangaat, dan zullen wij die allen helpen weerstaan met ons lijf en goed en met al onze macht en met elkaar bijeenblijven zonder enig excuus te zoeken. Wij prelaten en geestelijken verbinden ons daartoe voor zover dat rechtmatig is, en niet verder. En wanneer wij of iemand van ons of enige privépersoon binnen het land van Brabant hier tegenin gaat met raad of daad of ook hiertegen op enigerlei wijze rebelleerde, dan zullen wij, zoals gezegd, diegenen of diegene die dat deed bedwingen en helpen bedwingen door zijn lijf en goed aan te tasten, zodat hij of zij zonder terughoudendheid meewerken. En voorts beloven wij te houden en elkaar te helpen houden de privileges, charters en rechten, zonder bedrog. In oorkonde etc.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.