Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 8: Liefde en macht

Nationaal Archief Den Haag, Nassause domeinraad 1191.774

Hertaling

Regest: 12 april 1433. Filips de Goede, hertog van Bourgondië etc. geeft zijn nicht Jacoba van Beieren, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland, toestemming om te huwen, en trekt daarbij een van de clausules van de Zoen van Delft (1428) in.

Filips, bij de genade Gods hertog van Bourgondië, van [Neder-] Lotharingen, van Brabant en van Limburg, graaf van Vlaanderen, van Artesië, paltsgraaf van Bourgondië, graaf van Namen, markgraaf van het Heilige Rijk, heer van Salins en van Mechelen, ruwaard en erfgenaam van Henegouwen, van Holland, van Zeeland en van Friesland maken bekend aan iedereen. Omdat het verdrag en de overeenkomst, gesloten te Delft tussen onze lieve, geminde zuster vrouw Jacoba, hertogin in Beieren, haar landen, graafschappen en onderdanen aan de ene kant, en ons, onze onderdanen en vrienden aan de andere kant, in een artikel inhoudt, dat onze genoemde zuster geen huwelijksplannen mag maken en geen man mag huwen, tenzij wij daarmee instemmen en toestemming geven, [bepalen wij] dat wij onze zuster op geen enkele wijze willen beletten in haar huwelijk, dat wij goedkeuren, toestaan, toestemming geven, en tevreden zijn dat zij huwt en trouwt met een man waar en wanneer zij dat wil, wenst of het haar goeddunkt, zonder dat zij daarmee haar landen, goederen of heerlijkheden verliest aan ons of aan onze wettige, verwante erfgenamen, evenmin zal men haar dit ten laste mogen leggen, of haar om deze reden mogen vervolgen, of mogen zeggen dat de genoemde zoen door haar verbroken is, of minder geldig. Wij schelden onze zuster met deze brief alle beloften en overeenkomsten kwijt die zij ons heeft met betrekking tot haar genoemde huwelijk. Uitzondering is altijd, dat zij niet huwt met een man die vijand van ons of onze landen is, of is geweest. Deze brief geldt als getuigenis, evenals ons geheime zegel, hieraan gehangen in afwezigheid van ons grote zegel. Vastgesteld op 12 april 1433.

Door mijn heer de hertog

B. de la Mandre

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.