Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 7: Een hertog in ruil voor 37 paarden

Nationaal archief Den Haag, Graven van Holland inv. nr. 1283, f. 70r-70vr-70v

Hertaling

Regest: januari, februari 1425. Rekeningpost waarin Frank van Borssele, Arend van Leyenburg, de ridderschap en de steden van Holland verantwoording afleggen voor de kosten van de huldiging van Jan IV tot graaf-voogd van Holland.

Item. Heer Frank van Borsselen en heer Arend van Leyenburg werden toen, in opdracht van de ridderschap en de steden [van Holland], en samen met de afgevaardigden van ridderschap en steden, onmiddellijk naar Brabant gestuurd om de genadige heer van Brabant op de hoogte te stellen van de toestand van het land, en om hem mee te nemen voor een huldiging. Zij reden daarheen met 37 paarden en zij vonden mijn heer van Brabant in Brussel en zij legden de toestand zo uit, dat hij met zijn ridderschap uit Brabant in Holland kwam. En daar werd hij gehuldigd als erfheer, als voogd van mijn vrouwe van Holland [Jacoba van Beieren]. Daartoe waren de genoemde heer Frank en heer Arend op reis, op en neer, kwijt aan schiphuur, fooien, bodeloon en andere kosten, alles bij elkaar 88 pond, 4 schellingen en 6 penningen groten, die door de tresorier op hun declaratie werden betaald. En omdat heer Frank, heer Arend en de gedeputeerden van de steden moesten beloven mijn heer weer in te leveren in Brussel, lieten zij hun 37 paarden in Steenbergen staan, met twaalf dienaren om ze te bewaken. En, zoals beloofd, reden zij van daar met mijn heer van Brabant binnen Holland om ze daarna weer op te halen als mijn heer gehuld zou zijn. Derhalve stonden de paarden al de tijd dat mijn heer in Holland was in Steenbergen en tot het moment dat mijn heer weer in Bergen op Zoom was afgeleverd en de hertog heer Frank en heer Arend verlof gaf om terug te keren, 63 pond, 16 schellingen 8 penningen groten. Dit alles komt uit op 152 pond, 14 penningen groten, de Beierse gulden voor 42 groten gerekend, maakt dezelfde gulden voor 5 schellingen groten gerekend: 217 pond 4 schellingen groten.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.