Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 5: Leiden in Last

Erfgoed Leiden en Omstreken, Secretariearchief I inv. nr. 381, f. 33r

Hertaling

Regest: 18 oktober 1453. Vergadering van de Leidse vroedschap, 18 oktober 1453

Op 28 oktober 1453 waren het Gerecht en de Vroedschap vergaderd op het stadhuis. Daar werd door de burgemeesters verteld, hoe zij namens de stad met het antwoord van de 2000 nobels bij de stadhouder waren geweest etc. De stadhouder nam geen genoegen met dit antwoord, en was ook namens onze genadige heer [de hertog] niet tevreden. Hij wilde dat de namen van de individuele personen hem in geschrifte werden overgebracht, zodat hij die zelf zou kunnen aanspreken dat ze mijn heer dat geld zouden lenen etc. Het Gerecht en de Vroedschap hebben besloten dat men de stadhouder opnieuw het antwoord zou geven dat men hem eerder ook had gegeven. En om de namen van individuele personen hem in geschrifte over te geven, dat mocht en kon het gerecht op geen enkele wijze doen, en voor mijn heer zou het geen enkel nut hebben, en het is een nieuwigheid die nog nooit is gezien of voorgekomen.

Aangezien meester Bertelmees Claesz. van Eten eerder een reis gemaakt heeft in Engeland, waarvan zijn rekeningen, noch zijn rekeningen (sic) ongecontroleerd bij de raad ligt, en hij wenst dat zijn rekening gecontroleerd wordt door de steden om hem verder te helpen, is door het Gerecht en de Vroedschap besloten om, als de andere steden daarmee akkoord gaan, de stad bereid is haar afgevaardigden te sturen om de rekeningen te controleren.

Omdat de venen in Holland heel klein worden, zodat die binnenkort helemaal leeggegraven zijn, wat gebeurt omdat men tegenwoordig zo veel graaft en de turven aan het buitenland levert, moet men hierover een ordonnantie maken met de Staten van het land, dat het verboden wordt om turf naar het buitenland te vervoeren, zodat de venen langer meegaan etc. Hierover is bepaald dat men over deze zaak zal spreken en die zal voorleggen wanneer de gemeenschappelijke ridderschappen en de steden in Den Haag vergaderen, om hierover een ordonnantie voor te bereiden en te maken.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.