Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 5: Leiden in Last

Erfgoed Leiden en Omstreken, Secretariearchief I inv. nr. 381, f. 33r

Inleiding

Op 18 oktober 1453 vergaderden de schout, het Gerecht en de Vroedschap van Leiden op het stadhuis aan de Breestraat. Leiden was een van de belangrijkste steden van Holland en het standpunt van de stad woog zwaar mee in de besluiten van de Staten van Holland. Ook de hertog van Bourgondië, die ook graaf van Holland was, en zijn stadhouder moesten goed rekening houden met de stad. Bij belangrijke besluiten waren dan ook niet minder dan veertig personen aanwezig. Zo ook op de 15e oktober. Op de agenda stonden drie gewichtige zaken. Ten eerste had de stadhouder namens de hertog een lening geëist van de Leidse burgerij, maar geen van de burgers bleek bereid geld te lenen aan de hertog. De stadhouder was boos en eiste maatregelen. Hoe moest het Gerecht daarmee omgaan? Ten tweede wilde Bertelmees van Eten, die namens de Staten van Holland naar Engeland was gereisd, eindelijk eens afrekenen. Ten derde bleek het Hollandse veen zo erg vergraven dat het dreigde uitgeput te raken. Hier moesten de Staten van Holland optreden!

De namen van de aanwezigen worden keurig genoteerd onderaan de pagina.

Fysieke beschrijving

Papieren register, beschreven met gotische cursiva. De laatste alinea is door een afwijkende hand geschreven