Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 3: Een hert in de Haarlemmerhout

Nationaal Archief Den Haag, Archief Nassause Domeinraad II inv. nr. 1097

Hertaling

Regest: 5 juli 1314. Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, beleent Gijsbrecht van IJsselstein met een jaarlijks hert uit de Haarlemmerhout.

Wij Willem, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland maken aan eenieder bekend dat wij aan onze trouwe ridder heer Gijsbrecht van IJsselstein voor nu en in de toekomst jaarlijks een hert schenken uit de Haarlemmerhout, op het moment dat hij dat wil hebben. Hij en zijn nakomelingen, heren van IJsselstein, houden dit recht van ons en onze nakomelingen in recht leen. Wij bevelen onze houtvesters van de Haarlemmerhout, de huidige en de toekomstige, dat zij de heer van IJsselstein dit hert geven zonder nadere aansporing van ons. Deze brief werd bevestigd met ons zegel. Gegeven te Utrecht op de vrijdag na Sint Maarten in de zomer van het jaar 1314.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.