Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 3: Een hert in de Haarlemmerhout

Nationaal Archief Den Haag, Archief Nassause Domeinraad II inv. nr. 1097

Inleiding

Uit de late middeleeuwen zijn heel veel akten van belening bekend. De in principe persoonlijke band tussen leenheer en leenman werd daarmee op formele wijze vastgelegd in een oorkonde. De graven van Holland lieten in de veertiende eeuw steeds systematischer registers aanleggen van afschriften van deze oorkonden. Zo wisten ze zelf ook wat ze schuldig waren.

In deze oorkonde beleent Willem III (1304-1337), graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland een belangrijke edelman, niet met een stuk land maar met een bepaald recht. In ruil voor deze toezegging hoopte Willem op de onvoorwaardelijke trouw van de edelman.

Fysieke beschrijving

Perkamenten oorkonde, geschreven in 1315. Zegel is verdwenen. In de onderrand zijn de insnedes zichtbaar voor de zegelstaart.