Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 27: Overal honden

weetikniet, Aan te vullen

Transcriptie

Maak een transcriptie van f. 2v, de laatste alinea, tot en met f. 3r de derde alinea - de nieuwe paragraaf. Negeer de marginale aantekeningen.

Editieregels

Kritisch-normaliserende editie

 1. De regelindeling volgt die van het origineel.
 2. De spelling wordt bijna altijd gehandhaafd. Maar:
  1. Afkortingen worden opgelost en weergegeven in cursief. Behalve:
   1. Voirs. (=voirscreven/voirseit)
   2. Muntwaarden (lb., sc. d. enzovoort)
  2. i-j en u-v-w worden genormaliseerd naar de moderne spelling.
  3. Hoofdletters en interpunctie worden genormaliseerd naar de moderne regels.
  4. Woordscheidingen en –aaneenschrijvingen worden genormaliseerd naar de moderne regels
  5. Getallen in Romeinse cijfers worden weergegeven in Arabische cijfers.
Algemene regels voor de kritisch-normaliserende editie, maar niet van toepassing in de paleo-app
 1. Bij verbeteringen (doorhalingen, invoegingen) in de tekst wordt de laatste tekst afgedrukt; uitleg in een voetnoot. Deze regel is niet van toepassing in de paleo-app.
 2. Marginale aantekeningen worden in een voetnoot weergegeven.
 3. Als de tekst onleesbaar is door een vlek of beschadiging, worden de weggevallen letters of woorden tussen [ ] geplaatst. Als tekstherstel niet mogelijk is worden punten [….] geplaatst.
Voeg teken in:
Over de online controle

De ingevoerde transcriptie wordt online vergeleken met de tekst die als referentietekst is ingevoerd. De tekst die goed is ingevoerd, is zichtbaar in het resultaatvak. Op plekken waar een ellipsis ('…') staat, ontbreekt nog iets, of had iets anders moeten staan. Het maakt daarbij niet uit of er nog hele regels ontbreken of slechts één teken.

Als Negeer interpunctie is aangevinkt, worden de teksten vergeleken na het verwijderen van de punten, komma's en andere leestekens.
Als Negeer verschil hoofdletters/kleine letters is aangevinkt, worden de teksten vergeleken na het omzetten van alle letters naar kleine letters.

Moderne hertaling

De tekst in dit vak wordt automatisch opgeslagen in het geheugen van de browser, zodat je zelf kunt controleren waar de verschillen zitten met de voorbeeldhertaling.