Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 27: Overal honden

weetikniet, Aan te vullen

Hertaling

Regest: 26 mei 1509. Om de overlast van honden te beperken stelt de Dordtse stadsraad een hondenbelasting in, en gebiedt onbelaste honden weg te voeren of af te maken.

Bepaald door de Stadsraad op 26 mei [1509], op de vooravond van Pinksteren.

Om paal en perk te stellen aan teugelloosheid die door veel personen wordt ondervonden vanwege het feit dat Jan en alleman grote en kleine honden houdt - waartegen de goede lieden eertijds hondenslagers en hondenjagers inzetten. Het blijkt echter dat dit weinig verbetering heeft gebracht, en dat het aantal honden veel groter is geworden, zo groot dat men nergens door hen met rust wordt gelaten, en de straat bij dag en bij nacht niet zonder vrees kan gebruiken. Als daarin niet wordt voorzien, wordt gevreesd dat dit leidt tot veel leed en verdriet, veroorzaakt door de honden. Dit werd gisteren nog in de Steegoversloot, de Augustijnenkamp en elders waargenomen. Om te voorzien in dit tekort, gebieden de goede lieden van de stad dat eenieder zijn hond tussen nu en vanavond 5 uur zelf brengt, of laat brengen, naar de schepen die liggen zullen, een aan het Grote Hoofd, de ander bij de Vuilpoort, die de honden dan buiten de stad zullen voeren. Of anders dat hij zelf zijn hond doodslaat of verdrinkt. Als iemand zijn hond wil behouden, dan zal hij naar de kerkmeesters gaan van de parochie waartoe hij behoort, de hond laten inschrijven en vertellen hoe de tekening van de vacht eruit ziet. Voor iedere hond geeft hij de kerkmeesters tien stuivers tot behoef van de kerk, en zo ieder jaar, net zo lang als hij honden heeft, van iedere hond tien stuivers. Als nu blijkt dat iemand, tussen nu en overmorgen, een hond in huis of tuin een hond houdt, waarvan hij de kerkmeesters niet betaald heeft, dat krijgt hij een boete van tien pond. Dit ter beoordeling van de schepenen.

Hiervan zijn hazewinden en patrijshonden uitgezonderd.

Item gebieden de goede lieden van de stad dat niemand de schippers en hun knechten die de honden moeten wegvoeren mag uitschelden of bespotten omdat zij de honden wegvoeren. Ter beoordeling van de schepenen.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.