Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 26: Rothond!

Noord-Hollands archief, Kerkvoogdij van de Nederlands-hervormde gemeente te Haarlem. 1561, inventarisnummer 472. f. 49r-49v.

Inleiding

De tekst staat in het zogenaamde Zeven Getijdenboek. Dit is een papieren codex met daarin afschriften van bestuurlijke documenten uit de periode 1360-1565. Het originele charter dateert van 20 maart 1459 (ns). Het afschrift werd gemaakt in 1575.