Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 24: Rekenschap in de hemel en op aarde

UB Utrecht, Hs. 35 A 5

Hertaling

Regest: 1408. Jan van Brederode geeft aan wat hij wil bereiken met zijn vertaling van de Somme du Roi.

Buitengewoon geliefde neef en broeder in Christus. Omdat ik, broeder Jan van Brederode, convers van de kartuizerorde in Zelem, verlangen heb naar (of: te bevorderen) uw eeuwige heil, en vooral dat u een leven mag leiden volgens Gods voorschriften, heb ik mij wat moeite getroost en in het jaar 1408 een boek uit het Frans in het Nederlands vertaald. Het werd in 1279 geschreven door een groot geestelijke uit de dominicanerorde voor koning Filips van Frankrijk, en de Franse titel is Somme le roi, dat is het het Nederlands Des conincx somme, omdat het een compendium is van vele goede zaken die bijdragen aan een rechtschapen leven. En het heet Des conincx somme omdat het om die reden voor de koning van Frankrijk gemaakt is. In geestelijk opzicht kan het ook worden aangeduid als de optelling van de Koning van de hemel heten, want het leert ons op welke wijze wij onze rekening moeten opstellen bij de grote rekendag, wanneer men alle optellingen bij elkaar moet tellen en die overgeven aan de eeuwige Koning. Van alle boeken die ik heb gelezen heb, lijkt me dit een zeer nuttig boek te zijn voor de leek die graag volgens de geboden van Onze Lieve Heer leeft, omdat het begint met de tien geboden.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.