Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 22: Doodsbed voor een gravin

Nationaal Archief Den Haag, Archief van de graven van Holland, inv. nr. 1244, f. 49r, Archief Graven van Holland 1244, f. 49r

Hertaling

Regest: Juni 1389. Betaling voor de voltooiing van de tombe van gravin Margaretha van Holland in de Hofkapel in Den Haag.

Item in Den Haag betaald aan Kelderman van Brussel voor het maken van de tombe in Den Haag van mijn vrouwe die God genadig is, daarvan betaald want hij maakte er meer van dan Wauter van Galmaden, die het eerst aanbesteed was [en eraan] begonnen was, 57 lb. 11 s. 1 d. g. licht geld, door toevoeging van wel 35 gulden die hij met zijn knechten in de herberg verbruikt had in Den Haag omdat hij zijn maaltijden een tijd niet mocht nuttigen aan het hof van mijn heer. Dit was hem echter in Brussel toegezegd in bijzijn van Godevaert Roelantszoon, en daar was een contract van gemaakt. Maakt in goed geld 46 lb. 10,5 d. g.

Item Jacob van Minneken die de tombe van mijn vrouwe beschilderde en verguldde betaald voor zijn arbeid, goud en het andere dat daar bij hoorde 25 lb. 6 s. 4 d. g. licht geld, maakt in goed geld 20 lb. 5 s. 1 d. g.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.