Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 22: Doodsbed voor een gravin

Nationaal Archief Den Haag, Archief van de graven van Holland, inv. nr. 1244, f. 49r, Archief Graven van Holland 1244, f. 49r

Inleiding

In december 1386 overlijdt Margaretha van Brieg-Liegnitz, gravin van Holland. Om haar te eren laat de graaf van Holland, hertog Albrecht van Beieren, een stenen grafmonument plaatsen in de hofkapel in Den Haag, waarvan diverse rekeningposten in de grafelijke rekeningen getuigen. Dergelijke monumenten zijn schaars in Holland. De tombe van zijn moeder – Margaretha van Henegouwen, echtgenote van keizer Lodewijk de Beier – in Valenciennes wordt als voorbeeld genomen: het bestaat uit een dekplaat met een gisant (ligbeeld) en blok met pleurants (figuren met wapenschilden) langs de zijden. Het ontwerp is dus voorhanden maar geschikte beeldhouwers zijn niet zomaar gevonden. Er wordt gezocht in Valenciennes, Doornik, Utrecht en Brussel. Zelfs na aanvang van het beeldhouwen zijn er nog problemen. Pas in juni 1389 worden de laatste betalingen voor de voltooiing van de tombe in de rekeningen genoteerd.

Fysieke beschrijving

Gotische cursiva, geschreven op perkament. Liniëring van de tekstspiegel.