Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 21: Verraad en onrust

Erfgoed Leiden, Oud rechterlijk archief 4c, f. 89v

Inleiding

Begin jaren 1480 was een ellendige tijd voor de Hollanders. De economie was ingestort, de steden kregen hun financiën maar niet op orde, soldaten uit Utrecht bedreigden het land en bovenal heerste er interne onrust. De aloude Hoekse en Kabeljauwse twisten, begonnen in het midden van de veertiende eeuw staken voor de zoveelste keer de kop op. Ook het gewone volk was onrustig, zoals blijkt uit deze veroordeling van een vrouw uit Maredorp, de gribus van Leiden. Het Leidse gerecht greep hard in.

Fysieke beschrijving

Gothische cursiva. Geschreven in een perkamenten register met gerechtelijke uitspraken van de stad Leiden.