Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 20: Misdaad en straf

Nationaal archief, Hof van Holland 465, f. 34v

Inleiding

Na de Bourgondische machtsovername in 1433 werden in versneld tempo nieuwe instellingen ingevoerd voor financieel beheer en rechtspraak. Het Hof van Holland trok die laatste rol naar zich toe. Hier werden vonnissen in beroep en vonnissen in criminele zaken uitgesproken door een groepje geleerde juristen. Symon Jacopsz. uit Abbekerke, over wie dit dossier handelt, had zich inderdaad schuldig gemaakt aan een ernstige misdaad. De straf was niet mals.