Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 16: Gevaarlijke spelletjes

Stadsarchief Sint Truiden, SAST 20. Residuum der Keuren der ambachten, 1447, f. 160r

Hertaling

Regest: 21 november 1485. Heer en stadsbestuur van Sint-Truiden verbieden oorlogsspelletjes op de stadswallen.

Heren en stadsbestuur zijn het eens en bepalen dat jonge kinderen voortaan niet meer met banieren en dergelijke op de vesten en torens mogen gaan, of elders, en die ook niet bestormen, met stenen gooien of 'Bourgondië' of 'Arenberg' roepen. Evenmin zullen zij boosaardige woorden toevoegen als 'Picardiër' of 'Brabant', 'Arenberger' of vergelijkbaar. Dit op straffe van een bedevaart naar Sint Maarten (=Sint-Martensvoeren?) iedere keer dat het gebeurt. En de kinderen die groot genoeg zijn moeten de bedevaart zelf ondernemen. En de vader en moeder van de kleine kinderen moeten in hun plaats gaan, zodat zij zelf niet hoeven te gaan, of de bedevaart afkopen. En kinderen die niet rijk genoeg zijn om de bedevaart te betalen, die zullen worden gekastijd.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.