Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 13: Informatie en informacie

Nationaal Archief Den Haag, Grafelijkheidsrekenkamer 648a, f. 4r-4v

Inleiding

Hoe verdeel je de belasting eerlijk over de bevolking? Deze vraag is niet alleen vandaag relevant. In 1514 lieten Karel V en de Staten van Holland een onderzoek doen naar de belasting van steden en dorpen in het graafschap Holland. Een commissie werd op pad gestuurd met twee heel concrete vragenlijsten: een voor de steden en een voor de dorpen. Zeven maanden lang trok de commissie rond door het graafschap en uiteindelijk resulteerde dat in een gedetailleerde beschrijving van bijna 300 steden en dorpen. In dit document is de vragenlijst voor de steden weergegeven.

Fysieke beschrijving

Gotische cursiva op papier

De tekst is opgenomen in een omvangrijke papieren codex (487 folia = 974 bladzijden) met een minutieuze beschrijving van alle steden en dorpen in Holland.