Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 10: Eedbrekers, ondankbare honden!

Algemeen Rijksarchief Brussel, Handschriftenverzameling 730, f. 4v-5r

Hertaling

Regest: 1 juli 1420. Jan van Beieren eist van een aantal Brabantse edelen en van de afgevaardigden van de stad Leuven, dat zij onvoorwaardelijk trouw zijn aan hertog Jan IV van Brabant.

Lieve, geminde vrienden. Wij hebben vernomen dat u zich met grote ongehoorzaamheid verzet tegen onze lieve neef de hertog van Brabant etc., die uw rechtmatige heer en vorst is, en met wie u door hem te huldigen en door uw eed van trouw verbonden bent als leenmannen en onderdanen aan hun rechtmatige heer. Ook schrijft u heel veel punten die betrekking hebben op zijn heerlijkheid en op de inkomsten die zijn landen hem van Gods- en van rechtswege schuldig zijn, en die leiden tot grote schade. Bovendien bent u niet tevreden met de hinder en schade die u en de anderen zo aanrichten, maar u doet uw uiterste best, om zeer volhardend al zijn andere goede steden, landen en onderdanen ongehoorzaam aan hem te maken, in strijd met God en in strijd met alle recht, rede en redelijkheid, zonder acht te slaan op het goede bestuur dat hij u en al zijn landen dagelijks verleent en altijd heeft verleend. Wij verwonderen ons zeer over deze handelswijze van u en van uw partijgangers, en wij worden daar niet vrolijk van. Daarom schrijven wij u, om u met klem te verzoeken en te eisen dat u onze lieve neef en uw rechtmatige heer deze onredelijkheid niet langer aandoet, en dat u hem in alle zaken onderdanig bent, en hem dienst, trouw en gehoorzaamheid verleent, zoals u dat schuldig bent, en dat u dat ook door de andere onderdanen laat doen. Dit op een zodanige wijze dat hij er dankbaar voor is. Als u dat niet doet, dan moeten wij onze neef helpen op een wijze zoals onze vriendschap en familieband dat gebiedt. Graag uw antwoord terugsturen met deze bode. Bezegeld met ons klein zegel, gegeven op maandag 1 juli 1420.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.