Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 4: Haastrecht bij Holland

Nationaal Archief Den Haag, Nassause Domeinraad II nr. 317

Hertaling

Regest: 26 april 1290. Oorkonde van graaf Floris V van Holland waarin hij vastlegt dat ridder Hardbern van Haastrecht zijn land en huis in Haastrecht uit vrije wil aan hem overdraagt, om het vervolgens in erfleen terug te ontvangen.

Wij Floris, graaf van Holland maken bekend aan eenieder die deze brief zal zien of horen voorlezen, dat heer Hartberen van Haastrecht, ridder, onze getrouwe leenman, ons in vrijheid en uit vrije wil heeft overgegeven zijn slot te Haastrecht met het bijbehorende hoeveland en met de andere landen die daar omheen liggen, tot de omvang toe van vijftig morgen. Wij hebben hem zijn huis en zijn land weer teruggegeven om het van ons en onze opvolgers als graven van Holland in erfleen te houden, zodat dit huis en het land niet aan ons zal vervallen zolang er iemand woont die in recht lijn van hem afstamt. En het huis zal vrij toegankelijk zijn voor ons en onze nakomelingen om er in en uit te rijden wanneer wij en zij dat nodig vinden of willen. Gegeven in Den Haag in het jaar ons Heren 1290 op woensdag na Sint-Marcusdag.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.