Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 2: Slagers raken slaags

Het Utrechts Archief, Toegang 701, Inventarisnummer 11

Hertaling

Regest: 7 januari 1433 (fragment). Het Stadsbestuur van Utrecht heft het slagersgilde op en laat de functies van dat gilde overnemen door het brouwersgilde.

124

In het jaar 1433, de woensdag na Dertiendag (7 januari) een ontwerpbesluit met betrekking tot de vleeshouwers en over de nieuwe vleeshuizen.

In de eerste plaats. Aangezien door de oude en nieuwe raad bepaald is, vanwege de vechtpartijen en verbanningen die vaak plaatsvonden tussen de vleeshouwers, zowel in het vleeshuis als op de Plaats in de stad, en onder de burgers van onze stad, en om dergelijke bijeenkomsten en plotselinge samenscholingen en vechtpartijen in de toekomst te voorkomen, zo God wil, is het oude vleeshuis afgebroken en [is besloten] op die plaats geen nieuw vleeshuis te bouwen. Daarom zijn twee nieuwe vleeshuizen gebouwd, het een boven en het ander onder. Hierop is, in afwachting van instemming van de oude en nieuwe raad en de samenwerkende gilden, het volgende ontwerpbesluit genomen:

Item dat het vleeshouwersgilde niet meer zal bestaan en dat daarvoor in de plaats zal een nieuw gilde ingesteld zijn dat het brouwersgilde zal heten en dat dezelfde vrijheden, voordelen, lasten en diensten zal hebben als andere hoofdgelden. In dit brouwersgilde zullen alle brouwers zitten binnen en buiten de stad Utrecht die in onze vrijheid verblijven. En dit brouwersgilde zal alle inkomsten uit renten, wachtlopen (torenwacht en in Ondiep?) innen, die de slagers eerder hadden. In ruil daarvoor zullen zij hetzelfde doen als het vleeshouwersgilde deed en eveneens alle weduwen van de gestorven vleeshouwers, totdat zij een huwelijk aangaan of lid worden van een ander gilde, volgens de oude gewoonte.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.