Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 2: Antwerpse schepeneed 1482-1504

Antwerpen Felixarchief, Oud archief, Pk 80, f. 96r-96v

Hertaling

Regest: Tussen 17 maart 1482 en november 1504. Eed waarmee een Antwerpse schepen bij zijn aanstelling zweert de vrijheden van zijn stad te bewaken, zijn werk eerlijk en rechtvaardig te doen en de Blijde Inkomst in ere te houden.

De eed van het schependom

Hierbij zweer ik rechtvaardig schepen in Antwerpen te zullen zijn, het recht van de heilige kerk te beschermen, het recht en de heerlijkheid van mijn genadige heer de hertog van Brabant te helpen behouden; het recht, de privileges, de gewoonten, gebruiken en privileges van de stad te helpen behouden; raad te geven en raad geheim te houden. En als de rechter die daartoe gerechtigd is mij maant, dan zal ik een eerlijk vonnis uitspreken, naar aanklacht en verdediging. En ik zal dat alles niet verzaken omwille van verwantschap, omwille van vriendschap, omwille van beloning, omwille van angst, omwille van vrees, omwille van dwang, noch omwille van angst voor de dood. Ik zal al hetgeen doen wat een goed, rechtvaardig en betrouwbaar schepen van Antwerpen betaamt, naar mijn macht, mijn kennis, mijn wijsheid en mijn vijf zintuigen. Verder zweer ik [de naleving van] het privilege van de Blijde Inkomst, verleend door mijn genadige heer de hertog te zullen bewaken, in overeenstemming met de wijze waarop dat in de uitgegeven oorkonde gesteld is; ik beloof en verklaar daar niets tegen te doen me daar niet tegen te zullen verzetten, zonder bedrog of kwade trouw. Zo helpe mij God, deze heiligen en al Gods heiligen.

Eigen hertaling

Als je zelf een poging hebt gedaan om het document te hertalen naar modern Nederlands, wordt deze hieronder uit het browsergeheugen gehaald.