Middeleeuwse Paleografie

Dossier № 1: Slagers raken slaags

Het Utrechts Archief, Toegang 701, Inventarisnummer 11

Inleiding

Binnen de laatmiddeleeuwse steden speelden gilden een belangrijke rol voor zowel ambachtslieden als in het bestuur van de stad. Gilden zorgden voor vormen van sociale zekerheid door weduwen van gildeleden premies uit te betalen. Daarnaast hielpen gilden mee aan het bewaken van de stad. Zo moesten gildeleden vaak wachtlopen op de stadstorens. Die stadstorens waren vaak ook vernoemd naar het desbetreffende gilde. Soms ging het echter mis, zoals met het vleeshouwersgilde in Utrecht. Daar werd begin vijftiende eeuw het oude vleeshuis afgebroken, omdat de vergaderingen van de vleeshouwers (slagers) vaak eindigden met vechtpartijen bij het vleeshuis en op de plaats voor het stadhuis. In de plaats van dit gilde kwam het brouwersgilde Het gilde krijgt dezelfde rechten en plichten als het vleeshouwersgilde had. Zij moeten voortaan wachtlopen op de stadstoren die eerst bekend was als de vleeshouwerstoren, maar later als de brouwerstoren (Weerd-westzijde, fundamenten zichtbaar in de singel).

Fysieke beschrijving

Papieren codex, gotische cursiva.

Excerpten uit het Raads Dagelijksch Boek, beslissingen van de Utrechtse stadsraad. De codex bevat uitgeschreven raadsbesluiten uit de periode 1361-1454. De hier weergegeven tekst werd omstreeks 1470 afgeschreven door stadsklerk Tijlman Momfelen.